Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja Rdeča oranža d.o.o. in uporabe spletnih strani v njegovi lasti Sprejem pogojev 

Z vpisom osebnih podatkov v kontaktni obrazec, označitvijo okenca »Strinjam se s splošnimi pogoji«, izpolnitvijo podatkov in klikom na gumb »Potrdi podatke«. V polnosti se strinjam, da lahko organizator dogodka, podjetje Rdeča Oranža, d.o.o. Titova cesta 2a, 2000 Maribor, matična številka: 6152066000 (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov/izvajalec) sledeče osebne podatke: moje ime in priimek, naslov elektronske pošte ter telefonsko oz. mobilno številko obdeluje za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter druge namene. 

Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja Rdeča Oranža d. o. o. (odjava od obvestil), ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije organizator. Hkrati potrjujem in izjavljam, da sem ustrezno seznanjen z mojo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1UPB1) Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavljam tudi, da meje upravljavec osebnih podatkov seznanil z dejstvom, da je posredovanje podatkov prost Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja enovic, se lahko odjavijo na povezavi v enovici prostovoljno.

Splošno 

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno e-mail listo dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov. Splošni pogoji poslovanja podjetja Rdeča Oranža d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave v nadaljevanju: dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, online izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Rdeča Oranža d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani organizatorja. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje. Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (http://www.oranza.si) in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://www.martinkorosec.com/seminarji/digitalni-marketing (glej nogo spletne strani).

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko epošte prakticne.delavnice@gmail.com. Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na epoštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru organizator denar vrne. / Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po epošti na naslov prakticne.delavnice@gmail.com na tak način, da namesto prijavljenega na dogodek prijavi drugo osebo. Organizator prejetih plačil ne vrača. V kolikor se stranka fizično ne more udeležiti dogodka za katerega je vplačala vstopnico, se lahko udeleži katerega od dogodkov v prihodnje. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, organizator ne sprejema.

Cena dogodka

Cena dogodka je takšna kot se trenutno oglašuje na spletni strani dogodka. Cena dogodka se lahko spreminja, kar je tudi zapisano na spletni strani dogodka. Cena lahko velja npr. do določenega datuma, nato pa se spremeni (poviša ali zniža), kar je tudi zapisano na spletni strani dogodka. Vse cene so brez DDV. Kupnine ne vračamo. Lahko jo pa izkoristite za katerega od naših dogodkov v prihodnosti. 

Vsebina dogodkov in izobraževalnih programov

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z online izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali organizatorja. V nobenem primeru niso Rdeča Oranža d.o.o., njegovi zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih. 

Izjava o odgovornosti

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomeni, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti. Organizator ni odgovoren ne pravno, ne materialno ne finančno za prihod, odhod in čas preživet s strani kupca na dogodku. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali morebitno odtujitev lastnine v času prisotnosti na dogodku. 

Varovanje podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko obrazcev na tej in drugih spletnih straneh, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Rdeča Oranža d. o. o., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. 

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Rdeča Oranža d.o.o. si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti. Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh organizatorja, so avtorsko delo organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev. Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno. Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani https://www.martinkorosec.com/seminarji/digitalni-marketing (glej nogo spletne strani za splošne pogoje) pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje. Datum objave zadnje verzije pogojev: 20. 09. 2019